logo  
      speakers   registration        
 


Programma openingszitting 8 november – Universiteitshal KU Leuven

De deuren van de Promotiezaal sluiten om 9u20 - Einde om 11u.
Inleiding door professor Peter Adriaenssens, directeur

Welkom door professor Mark Waer, rector KU Leuven

Boodschap van H.K.H. Prinses Mathilde

Toespraak door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Lezingen door professor Elke Geraerts, Rotterdam, professor Margaret Blaustein, Boston
en professor Patrick McGowan, Ontario.

 

 


Programma Congres 8 november – Iers College12u00   Lunch

13u00   Elke Geraerts  - New insights in Trauma & Memory
14u15   Patrick McGowan - Genetics and Trauma, the fundamentals

15u00   Koffiepauze

15u30   Margaret Blaustein - Attachment, Self-Regulation and Competency
17u00   Peter Adriaenssens & Tinka Pittoors - Symbolic Violence

18u00   Viering 25 jaar VK Vlaams-Brabant 
21u00   Einde


   
     
  met simultaan vertaling  
       Engels - Nederlands  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             PERSTEKST >>>        
         

25 jaar Vertrouwenscentrum Kindermis-handeling UZ-KU Leuven:


Op 8 en 9 november viert het Leuvense Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant haar 25-jarig bestaan. Sedert de erkenning in 1987 werden iets meer dan 20.000 meldingen beantwoord over ongeveer 25.000 kinderen en jongeren. In het eerste jaar waren er ongeveer 150 meldingen, nu 25 jaar later ligt dit rond 1500 per jaar. De drie kernvormen van kindermishandeling blijven in redelijk gelijkaardige verhoudingen voorkomen: lichamelijk geweld, seksueel misbruik en verwaarlozing. Incest kende een forse daling over deze jaren, net zoals dit in alle westerse landen gezien wordt waar men zich al meer dan 20 jaar inspant in de strijd tegen misbruik. Maar het totaal aantal slachtoffers van seksueel misbruik daalde niet echt, omdat er meer seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld wordt tussen jongeren.  Bij lichamelijk geweld zijn de letsels minder ernstig. Het ‘bont en blauw geslagen kind’ werd uitzondering, bij verdachte breuken weten artsen duidelijk wat hen te doen staat. Maar het aantal jonge kinderen jonger dan drie jaar met een hersenbloeding na schudding blijft al jarenlang gelijk. Verwaarlozing die aan armoede verbonden was verminderde sterk in de eerste tien jaren, maar emotioneel geweld is dan weer een vorm van verwaarlozing die de plaats innam en steeds nadrukkelijker herkend wordt. Daarbij gaat het vaak om ernstig verbaal geweld.
Kernmomenten in die 25 jaar waren:

- de zaak Notaris X, die aangezet heeft tot versterking van de deskundigheid bij onderzoek van kindermishandeling

- de zaak Dutroux die de houding van het publiek tov het Vertrouwenscentrum wijzigde: ouders begrijpen sindsdien veel beter dat het nodig is dat iedere melding onderzocht wordt en men beter tijdig kan handelen, het gaf ook een duidelijke impuls aan het melden van vermoeden van kindermishandeling

- het misbruik in de Kerk: wat de bespreekbaarheid opende van misbruik buiten het gezin, in vele beroepsgroepen en aandacht voor volwassenen die miskend werden als slachtoffer in de kindertijd

 

Belangrijke evoluties in die 25 jaar zijn:


- de belangrijkste evolutie is dat de perceptie van de positie van slachtoffers totaal wijzigde. Voor het eerst staat de beleving van slachtoffers voorop, en is het voor het publiek duidelijk dat misbruik en geweld onaanvaardbaar zijn. De wijze waarop de media deze groep ‘ontdekt’ hebben is daar ook een voorbeeld van. Na generaties ‘zwijgen’ staat praten nu voorop. Daar staat tegenover dat de mogelijkheden om plegers gepaste hulp te bieden niet voldoende uitgebouwd zijn.
- de gewijzigde relatie met justitie, die groeide van tegenstanders (25 jaar terug werd het model van het vertrouwensartscentrum gezien als een anti-justitie interventie) naar de huidige medestanders: er is meer overleg, waar nodig wordt samenwerking gezocht, en de wens van beide groepen is om meer ruimte te krijgen in deze samenwerking (bijvoorbeeld  het overleg tussen Leuvense parket, politie en VK in de schoot van het protocol Kindermishandeling)
- een sterkere kindgerichtheid van de opvoeding: kinderrechten zijn geen theorie meer
- betere kennis bij alle lijnen in de jeugdhulpverlening waardoor velen zich vaardiger voelen om het onderwerp tijdig ter sprake te brengen bij ouders: van huisarts tot CLB
- de samenwerking met VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) voor de groeiende aandacht voor misbruik bij personen met een handicap
- het recente meldpunt 1712 dat nog onvoldoende uitgebouwd is maar de kans inhoudt een volwaardige meldingcentrale te worden
- de sterke groei van internationaal onderzoek in de laatste tien jaar waardoor er nu bewijs beschikbaar is dat kindermishandeling de ontwikkeling beschadigt en de capaciteiten van kinderen aantast. Dit is de belangrijkste reden geweest voor ons om sedert 2004 met regelmaat internationale symposia te organiseren waar we toponderzoekers aan het woord laten om de beschikbare deskundigheid gelijke tred te laten houden. Dat is nu ook het geval op het congres dat we op 8 en 9 november houden.
- Daar tegenover staat dat het personeelskader van het Vertrouwenscentrum noodzakelijk is om aan de dagelijkse meldingen een gepast antwoord te geven, en ruimte laat om meer gespecialiseerde kennis in te voeren zoals neuropsychologisch onderzoek van slachtoffers, gespecialiseerde traumatherapie of forensisch slachtofferonderzoek.

 

Op het congres verwelkomen we:


Prof. Elke Geraerts, Rotterdam (Nl), neuropsychologe, deed haar doctoraatsonderzoek naar de betrouwbaarheid van geheugen bij traumaslachtoffers, en behandelt de actuele kennis over trauma & geheugen op het congres.
Prof. Margaret Blaustein, Boston (VS), psychologe, staat aan de wieg van een behandeltechniek voor traumaslachtoffers die de kennis integreert over de invloed van traumatische ervaringen op hechting en hoe dit het gedrag en de emotionele ontwikkeling wijzigt.
Prof. Patrick McGowan,Toronto (Canada), geneticus, publiceerde in 2009 in Nature zijn onderzoek naar trauma & genetica. In het domein van epigenetica bestudeerde hij hoe slachtoffers van misbruik in de kindertijd genetisch kwetsbaar gemaakt worden en hoger risico op zelfmoord lopen. Zijn onderzoek is uniek.
Prof. Kate Hefferon, Londen (UK), psychologe, is een van de vijf onderzoekers in de wereld die het fenomeen bestuderen van ‘post-traumatic growth’. Vele slachtoffers zullen nooit psychopathologie ontwikkelen, wat ze meemaakten speelt bij hen een rol in keuzes in hun leven die hen beschermen tegen het destructieve. Zij bestudeert wat we daarvan kunnen leren voor de kliniek.
Prof. Nigel Parton, Huddersfield (UK), sociaal werker, houdt een leerstoel ‘child studies’ bij het Britse NSPCC. Zijn onderzoek focust op de ontwikkelingen  in het beleid en de praktijk in ‘child protection systems’ in het Verenigd Koninkrijk en internationaal.
Prof. Alfred Lange, Amsterdam (Nl), psycholoog, is een gekend onderzoeker in gedrags- en familietherapie, en in online-therapievormen. Hij brengt zijn onderzoek naar hulp via de telefoon en via internet aan traumaslachtoffers.
Mocht u wensen één van deze sprekers te ontmoeten neemt u best contact op met het secretariaat van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 016.30.17.30.

. De toegang tot de feestelijke zitting donderdagochtend is vrij, maar men moet zich inschrijven. De opening vindt plaats in de Universiteitshal om 9.15u, in aanwezigheid van Prinses Mathilde en minister Jo Vandeurzen.

Ten slotte: het Leuvense Vertrouwenscentrum werkt ook al jaren samen met kunstenaars, om jongeren ook langs deze weg een signaal te geven dat naast de gesproken taal de creatieve sector vaak taal biedt voor wie het minder goed zeggen kan. We gebruiken werk van Koen Vanmechelen, Denmark, MARçus enz (zie deze link). Kunstenares Tinka Pittoors schonk ons bij het 25-jarig bestaan een werk, Symbolic Violence, dat op 8 november op het Vertrouwenscentrum ingehuldigd wordt. Het werk symboliseert gebroken takken van bomen die het centrum binnendringen of buitengroeien.

Peter Adriaenssens
Directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant
Justus Lipsiustraat 71
3000 Leuven

         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child abuse and neglect, the facts

3th international conference

8 & 9 november 2012 Leuven Belgium Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling Vlaams Brabant Professor P. Adriaenssens

Trauma & geheugen, Prof. Elke Geraerts Rotterdam
ARC trauma behandelprogramma Prof. Margaret Blaustein Boston
Trauma & genetica Prof. Patrick McGowan Ontario
E-hulpverlening aan traumaslachtoffers Prof. F.Lange Amsterdam Kritische analyse van evoluties in het landschap van jeugdbescherming, jeugdzorg en justitie Prof.Nigel Parton Londen
Post traumatic growth Prof. Kate Hefferon Londen